Ledarskapet i mitt liv

– meningsfullt eller meningslöst?

Välkommen till ett seminarium för att diskutera med andra om det som är meningsfullt för oss och hur vi kan använda det när vi utövar ledarskap i olika sammanhang.

Ledarskapet börjar med att man leder sig själv och därigenom andra. Har du som yrkesmässig uppgift att leda andra blir frågan om dina egna drivkrafter viktig. Vad driver dig? Hur finner du mening? Hur kan din meningsfullhet även rymma möjlighet för medarbetarna att finna mening?

Inbjudan Ledarskapet i mitt liv – seminarium 20151118 (pdf)

När? Var? Hur?

Tid: onsdagen den 18 november kl 15.30–17.00
Plats: Stadshallen, Kommittérum C, Stortorget 9, Lund
Pris: 295 kr
Anmälan: Senast fredagen den 13 november här

Vi bjuder på frukt. Efter seminariet går vi vidare för After Work(shop), och du är välkommen att ansluta även till den.

Välkommen!

Anders LjungströmAnders Ljungström driver sedan våren 2014 företaget Existentiellt ledarskap och organisationsutveckling HB. Anders är föreläsare, ledarskapsutvecklare och coach för arbetslag och individer. Hans akademiska bakgrund är teologi samt arbetsvetenskap. Anders har 19 års erfarenhet som chef i Svenska kyrkan/kyrkoherde.

Från och med hösten 2014 tjänstgör han som studentpräst vid högskolan i Borås vid sidan om sin egen konsultverksamhet. En grundläggande tanke hos Anders är: ”man kan bara vinna matchen om man befinner sig på den andras planhalva”.

Läs mer om Anders på
existentiellt-ledarskap.se.

Cecilia SahlströmCecilia Sahlströms yrkesliv är som en meander som slingrar sig fram. Från utbildningskonsult, bokförlagsredaktör, polis och chef inom Polisorganisationen till jazzcaféinnehavare, författare, föreläsare, projektledare samt ledarskaps- och organisationsutvecklare.

Cecilias vision är att skapa vilja till förändring genom debatt, normkritiskt tänkande och självkännedom. ”Om du inte förstår dig själv, hur ska du då ens kunna närma dig förståelse för andra”.

Läs mer om Cecilia på
lyftkreativt.se.

Maria Kullberg
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)