Gott Arbetsliv Skåne

Har du ibland saknat någonstans att vända dig med frågor som rör arbetslivet? Digitalt eller för fysiska samtal? En plats för att hitta kunskap och kompetens?

Nätverk Arbetslivet tycker att det saknas, och vi vill undersöka möjligheterna att skapa en ny och kompletterande verksamhet – Gott Arbetsliv Skåne. Vi vill underlätta mötet mellan olika aktörer i syfte att stärka arbetslivsfrågornas betydelse för tillväxtarbetet i vår region. Vi ser en underutnyttjad potential för tillväxt och välmående!

Nätverket skapar idag mötesplatser med arbetslivets frågor i centrum; Arbetslivets Dag, After Work, seminarier, bloggen gottarbetsliv.se och vi finns i sociala medier. Men vi saknar en plattform som samlar och gör tillgängliga de resurser som finns.

Skåne Innovation Week

Skåne Innovation Week

Första veckan i juni (1-5 juni) går Skåne Innovation Week av stapeln. Den är ett led i Region Skånes vision om att vara Europas mest innovativa region år 2020.

Vill du bidra med dina tankar?

Tycker du att det saknas en plattform för kunskap och samtal om arbetslivet? Välkommen till någon av våra öppna workshoppar under Skåne Innovation Week – vi vill höra hur en ny plattform skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete.

Måndagen den 1 juni kl 14.30–16.00
Kävlinge. Hantverksgården

Tisdagen den 2 juni kl 14.30–16.00
Lund. Lokal Ateljén vid Företagshälsovården, Kiliansgatan 12. Gå in på gården, lokalen ligger i ett litet hus till vänster.

Onsdagen den 3 juni kl 14.30–16.00 (särskilt inbjudna)
Malmö. Ubåtshallen, Malmö Högskola

Anmäl dig senast dagen före respektive workshop. Vi bjuder på fika, boken Ett Gott Arbetsliv och goda samtal!

Boka din plats här:

Workshop Kävlinge 1 juni
Workshop Lund 2 juni

Är du representant för en arbetslivsintresserad aktör och vill vara med 3 juni? Anmäl dig via e-post till Lisbeth Rydén på lisbeth.ryden@ellerr.se.

Syftet med workshopparna

Vi håller två öppna workshoppar och en för särskilt inbjudna.

De två öppna syftar till att samla in tankar och berättelser kring behovet av en sådan ny plattform. Vi vill också fundera över inriktning, innehåll, form och finansiering. Hur skulle en sådan plattform kunna hjälpa dig i ditt arbete inom HR, företagshälsovård, som chef, fackligt engagerad, konsult, forskare?

Workshoppen den 3 juni i Malmö riktar sig till representanter för organisationer inom arbetslivsområdet, exv näringslivsorganisationer, fackliga organisationer, universitet & högskola, kommunala, regionala och statliga myndigheter. Om du representerar en sådan aktör är du varmt välkommen till workshoppen. Anmäl dig till lisbeth.ryden@ellerr.se.

Vi behöver dina tankar!

Hälsningar
Maria Kullberg, ordförande
Lisbeth Rydén, vice ordförande

Kan du inte komma?

Men vill ändå lämna dina tankar, synpunkter, idéer eller kommentarer? Vi tar tacksamt emot all input!

Skicka e-post till oss

Arrangörer

Workshopparna arrangeras i samband med Skåne Innovation Week och är ett samarbete mellan:

Ideella föreningen Nätverk Arbetslivet
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) vid Malmö högskola
Kävlinge kommun
Lunds kommun
Folkuniversitetet
KullbergUtveckling AB
Ellerr Konsult

EllErr konsult KullbergUtveckling AB

Lund MAH Malmö Högskola KÄVLINGE!

Folkuniversitetet NatverkArbetslivet_logo_rgb-1030x398

Maria Kullberg
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)